Купить тур из Украины

Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Приватне підприємство «СТУДІЯ ВІДПОЧИНКУ», (03039, Київ, вул. Саперно-Слобідська 25; тел. (044) 599-55-41; р/р 26000052634728 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 320649 , ЗКПО 34714794, ліцензія АГ № 581149, строк дії з 31.05.2012 необмежений, платник податку на прибуток на загальних підставах, розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності Туроператора перед туристами, наданого ВАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (04119, м. Київ, Мельникова 83д) становить 20 000 (двадцять тисяч) Євро, гарантія №29965/19-Г від 09.01.2020 року, в подальшому Туроператор, пропонує будь-якій фізичній особі, іменована надалі «Турист» акцептувати цю оферту і укласти цей Публічний договір (Оферту).

Оферта є публічною і відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів.

Договір укладається шляхом акцепту оферти. Акцептом Оферти є визнана укладенням Договору повна і беззастережна згода Туриста з умовами оферти шляхом надання Заявки відповідно до вимог цієї Оферти.

Повним і беззастережним акцептом Оферти є здійснення Туристом дій по виконанню зазначених в Оферті умов договору, в тому числі вчинення повної або часткової оплати за договором.

Оферта може бути відкликана Туроператором в будь-який момент до її прийняття.

 1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Турагент – ФОП Євсеєнко О.І фізична особа-підприємець, розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності Турагента перед туристами, наданого ВАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (04119, м. Київ, Мельникова 83д) становить 2 000 (дві тисячі) Євро, гарантія №752/19-Г від 16.01.2019 року який реалізує туристичний продукт від імені Туроператора ПП “СТУДІЯ ВІДПОЧИНКУ” і має право на здійснення турагентської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Турист – будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка забронювала Туристичний продукт або окрему Туристичну послугу через Ресурс Туроператора і здійснила оплату заброньованого Туристичного продукту (послуги). Акцептант цієї Публічної оферти, будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Турагентом, в тому числі бронювати або купувати туристичні послуги, або зазначена як одержувач послуги, або іншим чином користується послугами, придбаними у Турагента, виключно для особистих, домашніх і інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

1.3. Туроператор – юридична особа, ПП “СТУДІЯ ВІДПОЧИНКУ”, яка формує і надає Туристичний продукт, або окремі туристичні послуги, від імені, за дорученням і на умовах якого Турагент реалізує Туристичний продукт (послуги).

1.4. Ресурс Туроператора – сайт Туроператора, доступний за адресою: https://www.s-t-v.com.ua, де розміщена інформація про туристичні продукти та послуги, які Туроператор пропонує для реалізації Туристам.

1.5. Туристичний продукт – розроблений комплекс туристичних послуг, в тому числі Тур, який Туроператор пропонує для реалізації Туристам на умовах, зазначених в даному Договорі та Додатку до Договору. Туристичний продукт за запитом – комплекс туристичних послуг без зазначення точних дат проведення, вартість якого залежить від кількості Туристів та інших умов. Вартість такого продукту формується Турагентом після отримання Заявки Туриста.

1.6. Тур – туристична поїздка за певним маршрутом у конкретні терміни, в якій визначено комплекс туристичних послуг.

1.7. Туристична послуга – окремою туристичною послугою вважається квиток на літак, автобус, залізничний квиток, поліс туристичного страхування, бронювання місць і номерів у готелі.

1.8. Публічний договір на туристичне обслуговування — це договір, відповідно до якого Туроператор через Турагента бере на себе обов’язок здійснювати реалізацію Туристичного продукту, надання Туристичних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Туристів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

 1. ПРЕДМЕТ

2.1. Туроператор зобов’язується в інтересах Туриста, від свого імені та за рахунок наданих Туристом коштів придбати і забезпечити для Туриста комплекс послуг з організації туристичної послуги відповідно до Заявки Туриста, оформленої шляхом прийняття заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного або іншого зв’язку (засобів електронної пошти, включаючи факсимільну) або проведення Туристом оплати рахунку з надання туристичних послуг, який було виставлено Турагентом та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Турагента або внесення вказаних коштів у касу Турагента.

2.2. За цим договором Туроператор може виступати посередником між Туристом та транспортними компаніями, страховими компаніями та інші суб’єктами туристичної діяльності що зазначається в підтверджені Заявки.

2.3. За цим договором Турагент від власного імені може надавати консультаційно — інформаційні послуги з підбору та бронюванню туристичного продукту (туристичних послуг).

2.4. Турист за цим договором зобов’язується прийняти та оплатити послуги Туроператора, транспортних компаній ( в т.р. послуги з бронювання), страхових компаній та інших суб’єктів туристичної діяльності зазначених в підтвердженні Заявки, а також консультаційні — інформаційні послуги, які туристу надає безпосередньо Турагент.

2.5. Скрізь, де за текстом договору вказані обов’язки Туриста, маються на увазі також обов’язки третіх осіб, в інтересах яких діє Турист, супроводжуючі його (супроводжувані їм) особи, в тому числі неповнолітні (далі – туристи або учасники поїздки).

2.6. Даний договір за своїм змістом є змішаним у відповідності зі ст. 628 ЦК

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. За цим Договором Туроператор  бере на себе наступні зобов’язання:

 • Забезпечити надання послуг у повному обсязі та в терміни, обумовлені цим Договором;
 • Надавати Туристу інформацію про організацію туру; права, обов’язки та правила поведінки Туриста, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг та іншу інформацію.
 • Відшкодувати Туристу в установленому порядку фактично завдані йому збитки, які виникли внаслідок невиконання або неналежного надання комплексу послуг, обумовлених в даному Договорі.

3.2. За цим Договором Турагент бере на себе наступні зобов’язання:

 • В рамках виконання посередницьких послуг надати Туристу відомості про:

— умови страхування, порядок відшкодування нанесених збитків, умови відмови від послуг; -основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних та в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд та виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;

-медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці у країни з тропічним кліматом згідно вимог санітарно-епідеміологічних служб;

-характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також іншу обов’язкову інформацію, передбачену кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

— характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікацію за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також іншу обов’язкову інформацію, передбачена нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

— також надати інші відомості передбачені ст. 20 Закону України “Про туризм”.

3.3. Надати Туристу консультаційні — інформаційні послуги з підбору туру.

3.4. За цим Договором Турист бере на себе наступні зобов’язання:

 • Уважно ознайомитися з умовами цього Договору, дотримуватись і виконувати їх в повному обсязі.
 • Повністю сплатити вартість Туристичного Продукту(туристичних послуг), транспортних послуг, страхових послуг та інших, а також послуг Турагента в терміни, передбачені Договором.
 • У відповідності до Заявки Туриста подати Туроператору через Турагента всі необхідні для здійснення подорожі документи вчасно, не пізніше дати, обумовленої Сторонами.
 • У випадку виклику Туриста чи осіб, які з ним подорожують, до Консульської установи іноземної країни, до якої прямує чи через яку транзитом проїжджає Турист, для проведення особистої співбесіди з метою відкриття візи, прибути до зазначеної установи за власний кошт та у визначений строк.
 • Прийняти від Туроператора через Турагента всі результати виконання зобов’язань за цим Договором.
 • Отримати та перевірити наявність і правильність заповнення документів, необхідних для здійснення подорожі, та негайно повідомити Турагента про виявлені в них недоліки (неточності, помилки).
 • Прибути до місця початку подорожі та для реєстрації, за дві години до відправлення транспорту, як наземного так і повітряного.

3.5. Турист зобов’язується:

 • надати Туроператору всі необхідні для бронювання та замовлення Туристичного Продукту відомості та документи (або їх копії) в необхідній кількості примірників; не порушувати права та інтереси інших осіб, вимог законів, які діють на території країн перебування; виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;
 • поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування; зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об’єктів природи та культурної спадщини в країні (місцевості) перебування;
 • обов’язково довести до відома Туроператора до моменту надання Заявки всю інформацію, що дає Туроператору змогу об’єктивно виявити можливі протипоказання до споживання окремих послуг Туристичного Продукту зокрема і Туристичного Продукту в цілому, включаючи але не обмежуючись: наявність різного роду захворювань (в тому числі хронічних), наявність стану вагітності та його строку, перебування на обліку у психоневрологічному диспансері; інших обставин стану здоров’я Туриста, тощо. В разі ненадання такої інформації Туроператору до моменту надання Заявки, Турист несе одноосібну відповідальність за зміну стану здоров’я та / або настання летального випадку через, включаючи але не обмежуючись: зміну кліматичних умов, особливості національної кухні держав перебування, погодні умови в державах перебування, норми діючих законодавств країн перебування, тощо);
 • надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для бронювання Туристичного Продукту;
 • дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;
 • з’явитися особисто до конкретного консульства / дипломатичної установи іноземної держави для співбесіди чи з іншої причини в разі такої необхідності, про що Турист невідкладно інформується Туроператором (якщо отримання візи / дозволу на в’їзд доручені Туристом Туроператору );
 • відшкодовувати Туроператору через Турагента збитки, завдані йому неправомірним діями Туриста;
 • при поїздках до країн з підвищеним рівнем епідеміологічного ризику до виїзду до таких країн самостійно зробити необхідні Щеплення та вакцинації;
 • отримати документ про проведення таких Щеплень та вакцинацій;
 • не використовувати отриману для участі в туристичній поїздці візу / дозвіл на в’їзд з метою, відмінною від Туризму і, відповідно до умов Реалізації Туристичного Продукту і цього Договору, повернутися з країни (місцевості) тимчасового перебування до країни початку подорожі або країни постійного проживання;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та законодавствами країн тимчасового перебування;
 • в разі, якщо Туристові відомо про те, що він зареєстрований у комп’ютерних базах даних відповідних відповідальних органів та організацій іноземних держав як неблагонадійна особа (через звернення про надання політичного притулку, здійснення кримінальних злочинів, порушення режиму перетину кордонів держав, порушення митних правил держав, тощо) він зобов’язаний повідомити про це Туроператора до моменту надання Заявки;
 • при поверненні з закордонної поїздки Турист, в разі необхідності, зобов’язаний передати свій закордонний паспорт громадянина України до відповідної дипломатичної чи консульської установи іноземної держави для контролю повернення особисто або за посередництва Туроператора;
 • в разі групового туру, Турист наданням Заявки на такий тур погоджується і визнає свою поінформованість у такому: будь-які екскурсійні, перекладацькі та інші послуги гіда / супроводжуючого групи для групи вцілому та / або окремих туристів у вільний час за програмою Туристичного Продукту не передбачені; будь-яке транспортне обслуговування чи інші супутні туристичні послуги для групи в цілому та / або окремих туристів у вільний час за програмою Туристичного Продукту не передбачені;
 • в разі групового туру, Турист наданням Заявки на такий тур погоджується і визнає свою поінформованість у такому: груповий тур з Реалізацією Туристичного Продукту може не відбутися в разі недобору групи; в разі належного повідомлення Туриста про недобір групи не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі цей Договір втрачає силу, а Турист отримує сплачені відповідно до умов цього Договору кошти в розмірі, передбаченому чинним законодавством України;

3.6. Турист наданням Заявки погоджується і визнає свою поінформованість у такому:

 • Туроператор має право перестановки (оперативної зміни) виконання будь-яких екскурсійних та супутніх заходів / надання послуг (окрім послуг розміщення) за програмою Туристичного Продукту (в тому числі перенесення таких заходів / послуг з одного дня на інший за програмою Туристичного Продукту) без зміни сумарного обсягу послуг за програмою Туристичного Продукту;
 • Туроператор також має право замінювати екскурсійні та супутні заходи / надання екскурсійних та супутніх послуг на рівноцінні, якщо це пов’язано з неможливістю виконання запланованих заходів / надання запланованих послуг з вини третіх сторін, включаючи але не обмежуючись: через зміну режиму роботи запланованого об’єкту відвідування, через непланове закриття об’єкту відвідування, через закриття об’єкту відвідування на ремонт та / або реконструкцію, через оголошення об’єктами відвідування позапланових санітарних днів, тощо.

3.7. Турист наданням Заявки погоджується і визнає свою поінформованість у такому:

 • Туроператор має право збільшення або зменшення обсягу туристичних та інших супутніх послуг за програмою Туристичного Продукту (у випадку зменшення обсягу послуг — за винятком транспортних послуг і послуг розміщення) якщо це пов’язано з настанням фактичних обставин, настання яких Туроператор не міг передбачити, виникненню яких не міг запобігти і які знаходяться поза будь-яким контролем Туроператора, включаючи, але не обмежуючись: дорожні умови (затори, припинення руху транспорту дорогами, блокування доріг, страйки, ремонтні роботи, встановлення об’їздів, тощо), погіршення погодних умов (ожеледиця, низька видимість, низька швидкість руху, тощо), спізнення залізничного, авіаційного, морського, річкового, підземного та інших видів транспорту; дії чи бездіяльність прикордонних, митних, інших офіційних державних служб України та іноземних держав, тощо.

3.8. У випадку прийняття рішення Туристом про відмову від поїздки негайно повідомити про це Туроператора через Турагента в письмовому вигляді.

 1. ПРАВА ТУРОПЕРАТОРА

4.1. Туроператор має право:

 1. відмовитися від виконання Договору у випадках:
  • виникнення форс-мажорних обставин, визначених Договором, при яких Реалізація Туристичного Продукту (туристичних послуг) виявиться неможливою; відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної держави у видачі Туристу візи/дозволу на в’їзд (про що Туроператор невідкладно інформує Туриста через Турагента, але не пізніше ніж за 48 годин з моменту, коли про це стало відомо Туроператору );
  • в разі невчасного та/або неповного подання Туристом Туроператору необхідних для оформлення Туристичного Продукту документів;
  • в разі подання Туристом Туроператору неправдивих та/або завідомо неправдивих даних і інформації щодо себе, та/або підроблених чи не чинних документів;
  • в разі, якщо Туроператору стане відомо про придбання Туристом Туристичного Продукту з метою, відмінною від Туризму (тобто з метою влаштування на оплачувану роботу за кордоном, метою прохання про політичний притулок, тощо), і Туроператор зможе мотивувати і довести це шляхами, не забороненими чинним законодавством;
  • отримати від Туриста необхідну інформацію персонального характеру з метою Реалізації Туристичного Продукту та проведення належної підготовки до його Реалізації;
  • у виключних випадках змінювати передбачені Заявкою готелі на готелі тієї ж або вищої категорії в разі неможливості надання послуг у засобах розміщення обумовленої якості та класу (з причин аварії мереж водопостачання, систем опалення, пожежі, виходу з ладу систем вентиляції та кондиціювання повітря, овербукінг, тощо), про що Турист має бути проінформованим;
  • оперативно змінювати порядок проведення екскурсійних, та/або культурних, та/або пізнавальних заходів, передбачених умовами заброньованого туристичного продукту; на будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста;
  • подати документи на анулювання виданих Туристу туристичних віз/дозволів на в’їз до іноземної держави в разі, якщо Реалізація Туристичного Продукту не відбудеться з вини Туроператора, через недокомплектацією групи в разі групового туру, або з інших об’єктивних причин.

5. ПРАВА ТУРИСТА

5.1. Турист має право на:

 • 5.1.1 необхідну і достовірну інформацію про правила в’їзду до країни (місцевості) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місцевості) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища;
 • 5.1.2 інформацію про наявність ліцензії у Туроператора, необхідних дозволів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством;
 • 5.1.3 інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності Туроператора у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії та наявність договору з такою установою; отримання комплексу туристичних послуг, передбачених Договором;
 • 5.1.4 іншу інформацію, отримання якої передбачене Туристом від Туроператора чинним законодавством України;
 • 5.1.5 особисту безпеку, захист життя, здоров’я, прав споживача, забезпечення яких здійснюється Туроператором та іншими суб’єктами що надають туристичні послуги;
 • 5.1.6 відшкодування матеріальних і моральних збитків у випадку, визначеному у ч. 11 ст. 20 закону України «Про туризм», Туроператор виплачує Туристу компенсацію у розмірі 500 грн.

6. ВАРТІСТЬ ТУРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

6.1. Вартість Туристичного продукту вказується в Додатку до Договору, та/або в підтвердженні Заявки. Для Туристичних продуктів та послуг за запитом, після отримання Заявки Туриста Турагент формує остаточну вартість Туристичного продукту, на підставі наданої Туристом інформації і повідомляє про неї Туриста шляхом електронного листування.

6.2. Турист має право здійснити оплату Туру будь-яким із способів, запропонованих Туроператором.

6.3. Платіж вважається здійсненим Туристом в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи Туроператора.

6.4. Оплата за Туристичний продукт або послугу повинна бути внесена не пізніше строку вказаного у підтвердженні замовлення. Несплата або неповна оплата Туристичного продукту (послуги) в обумовлені терміни розглядається як відмова від Туристичного продукту (послуги) з боку Туриста, в результаті чого Туроператор залишає за собою право анулювати бронювання послуг по туру з утриманням внесених коштів.

6.5. Розрахунки між Туристом і Туроператором здійснюються згідно з чинним законодавством України.

6.6. Банківські комісії. Банки можуть стягувати комісію за перерахування або отримання грошових коштів з картки або рахунку. При перерахуванні (прийомі) грошових коштів Туроператор оплачує тільки комісію, яку стягує банк Туроператора. Комісії, які стягує банк Туриста, сплачує Турист.

7. УМОВИ ВІДМОВИ ВІД ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ (ПОСЛУГИ)

7.1. Турист має право відмовитись від заброньованих туристичних послуг повністю або частково.

7.2. Турист вправі відмовитись від виконання Договору до дати початку туристичної подорожі за умови оплати Туроператору фактично понесених ним витрат на послуги, замовлені та оплачені до моменту повідомлення Туроператору про відмову від Туристичного Продукту зі сторони Туриста.

7.3. Туроператор вправі відмовитись від виконання Договору лише за умови повного відшкодування Туристу сплачених коштів, та компенсації визначеної п.5.1.6 даного Договору крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста. Випадок відмови у виконанні Договору зі сторони Туроператора до моменту початку реалізації Туристичного Продукту не може бути підставою для подання/пред’явлення вимоги про відшкодування моральної шкоди Туристом.

7.4. У випадку відмови Туриста від Туристичного Продукту Туристу повертаються внесені ним за туристичні послуги грошові кошти з утриманням фактично здійснених Туроператором витрат у відповідності до наступних розмірів:

В дати «високого сезону» — з 25 квітня по 10 травня, з 1 липня по 31 серпня, з 24 грудня по 10 січня., виставок, конгресів, групових заїздів витрати Туроператора складають 100% вартості замовлених послуг не залежно від дати бронювання.

В з’язку з різними вимогами готелів, авіакомпаній та інших перевізників витрати Туроператора вказуються в кожному випадку в підтвердженні заявки на бронювання послуг.

 • В інших випадках згідно таблиці № 1 :

Таблиця  № 1

Термін скасування чи зміни до початку туру Витрати Туроператора
Від 45 днів до початку Туру 50 % вартості  замовлених послуг, але не менше 100 євро
Від 44 до 8 днів до початку Туру 75 % вартості  замовлених послуг
За 7 днів до початку Туру 100 % вартості  замовлених послуг

Примітка: За виїзд  з готелю раніше заброньованої дати – кошти за невикористані  доби не повертаються.

7.5. Туроператор виступає як посередник між Туристом, з одного боку, і транспортними, страховими компаніями й іншими підприємствами, установами, які надають послуги, з іншого боку. Вартість консульського збору, якщо документи подавалася в консульство, не повертається.

7.6. У випадку внесення змін до підтвердженого бронювання та при умові, що такі зміни можливо здійснити, Турист зобов’язаний здійснити оплату по відшкодуванню витрат Туроператора згідно умов цього Договору, виставлених Турагентом/Туроператором.

7.7. Турист зобов’язаний відшкодувати і інші витрати, що не вказані в пункті 7.4., та які застосовуються авіакомпаніями, перевізниками, партнерами — приймаючою стороною, згідно тарифів, тощо. У випадку якщо у заброньований Турпродукт входять авіаквитки на регулярні авіарейси або нетипові чартерні перевезення, про що Туриста буде попереджено, до Туриста застосовуються умови продажу та ануляції таких авіаквитків, як це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами чартерних програм. При цьому, слід мати на увазі, що тариф авіаквитків на чартерні авіарейси може бути таким, що не повертається.

7.8. У випадку порушення Туристами, що використовують туристичні послуги Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор/Турагент в даному випадку відповідальності не несуть. Туроператор/Турагент в даному випадку не несуть відповідальності за неотримання Туристом туристичних послуг.

7.9. У випадку введення перевізниками змін тарифів авіаквитків, пов’язаних з зміною вартості палива або аеропортових послуг, Туроператор залишає за собою право змінити вартість тарифів авіаквитків для Туриста попередньо повідомивши про це Туриста.

7.10. У випадку вимоги Посольств держав слідування туристів рішення про необхідність особистої присутності туриста в Посольстві для особистої співбесіди, Туроператор має право зобов’язати Туриста у визначені Посольством терміни пройти дану співбесіду. Вартість поїздки на співбесіду оплачується з власних коштів Туриста.

7.11. У випадку прийняття посольствами чи іншими повноважними органами держав слідування Туриста рішення про невидачу йому в’їзної візи, при умові вчасно та вірно оформлених та поданих Туроператором документів, Туроператор залишає за собою право розглядати такі випадки як ануляцію заброньованих послуг та застосовувати умови передбачені п.7.4. даної Угоди. При цьому Туроператор зобов’язується максимально сприяти у відкритті візи Туристу.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії, повстання, революції, страйки, локаути, погодні умови, різноманітні непередбачені акти , проголошення державними органами країн надзвичайних ситуацій, дії нездоланної сили та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов’язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії. В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин.

8.2. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом, або визнаний Сторонами фактичними обставинами, про що одна Сторона, на яку поширюються дії форс-мажорних обставин, має повідомити другу Сторону не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення або настання таких обставин.

8.3. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.

 9. ВІДПОВІДАЛНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та / або неналежне виконання зобов’язань за Договором у відповідності до умов Договору та чинного законодавства України.

9.2. У випадку ненадання чи неналежного надання Туристу належно оплачених туристичних послуг, Туроператор зобов’язується відшкодувати йому вартість ненаданих чи неналежно наданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором.

9.3. У випадку невиїзду Туриста(тів) внаслідок неправильного оформлення паспортних, візових, дозвільних документів для виїзду дітей та інших документів, Туроператор та Турагент відповідальності не несе, за винятком випадків коли Туроператор взяв на себе обов’язок з оформлення таких документів.

9.4. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність за зберігання офіційних документів Туриста, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.

9.5. Туроператор не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов’язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг оскільки Туроператор виступає в якості агента компаній-перевізників, сервісних компаній, і об’єктивно не в змозі впливати на умови і правила перевезень, що затверджені такими компаніями; правила і умови перевезень таких компаній надаються Туристу Туроператором на запит, або безпосередньо надаються цими компаніями. В таких випадках відповідальність за невиконання зобов’язань, які випливають та пов’язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з внутрішніми, державними та/або міжнародними правилами перевезень. При цьому на Туроператора поширюються всі умови та обмеження відповідальності, які встановлені Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами фактичного перевізника та іншими нормативними актами в сфері перевезень.

9.6. У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття регулярних рейсів, відмови у перевезенні на регулярному рейсі і пов’язаними з цим змінами тривалості і програми туру Туроператор, як агент з продажу перевезень авіакомпанії, передає претензії Туриста на розгляд авіакомпанії, яка уклала з Туристом за посередництва Туроператора, договір перевезення.

9.7. Туроператор не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна Туриста протягом всього періоду поїздки, окрім випадків, передбачених Договором.

9.8. Туроператор за жодних умов і обставин не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я, отримання фізичних травм, отримання тілесних ушкоджень будь-якого ступеня тяжкості, смерть Туриста, необхідність сплати за його медичне обслуговування, ліки, репатріацію останків, тощо. Турист підписанням цього Договору звільняє Туроператора від будь-якої відповідальності в разі настання з Туристом будь-якої з перерахованих у цьому пункті, а також подій аналогічного типу, якщо вони виникли не з вини Туроператора, причому така вина для висунення претензій має бути доведена у встановленому законодавством порядку.

9.9 Туроператор не несе відповідальності за невиконання умов Договору внаслідок відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної держави в оформленні Туристу візи/дозволу на в’їзд або збільшення строків оформлення зазначених документів. У випадку відмови Туристу в оформленні документів конкретним консульством/дипломатичною установою іноземної держави, Туристу повертаються кошти в розмірі, передбаченому п.7.4. Договору.

9.10 Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям Туриста до місця початку споживання Туристичного Продукту (виїзду) – до початку реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше, — порушення Туристом правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні під час туристичної подорожі, завдання Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні, покладається на Туриста. При цьому нез’явлення Туриста до місця початку Реалізації Туристичного Продукту в належний час вважається відмовою від Туристичного Продукту. У випадку завдання Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні за межами митної території України, відшкодування завданих збитків здійснюється Туристом готівкою на місці. Турист зобов’язаний прибути в місце, визначене місцем початку Реалізації Туристичного Продукту за 2,5 години (якщо йдеться про прибуття до аеропорту з вильотом у міжнародний авіарейс) до часу вильоту вказаного у квитку; за 1,5 години (якщо йдеться про прибуття до вокзалу з виїздом поїздом міжнародного чи внутрішньодержавного сполучення) до часу від’їзду вказаного у квитку; в інший обумовленний час (якщо йдеться про інші види транспорту).

9.11. Турист несе одноособову відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей та інформації, за дійсність та чинність наданих ним документів.

9.12. У випадку виникнення претензій з якості обслуговування, фактів ненадання чи неналежного надання туристичних послуг за програмою Туристичного Продукту, Турист повинен безпосередньо під час знаходження в країні перебування спочатку звернутись до керівника групи / гіда та / або представника приймаючої сторони для вирішення питання / претензії. Якщо питання / претензію вирішити не вдається, то Турист готує письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов Договору, її завіряють підписами керівник групи / гід та / або представник приймаючої сторони. Турист передає цю претензію Туроператору через Турагена протягом 14 календарних днів (встановлений Туроператором відповідно до ЗУ „Про захист прав споживачів ” гарантійний термін) після завершення туристичної подорожі (але не включаючи день завершення Реалізації Туристичного Продукту). Протягом 14 календарних днів Туроператор надає Туристові вмотивовану відповідь на його претензію.

9.13. В разі ненадходження до Туроператора претензії Туриста і також в разі відсутності у Туроператора претензій до Туриста по закінченні 14 календарних днів з моменту завершення Реалізації Туристичного Продукту умови Договору вважаються Сторонами виконаними в повному обсязі і без зауважень, та в подальшому не підлягають оскарженню в будь-яких інстанціях за будь-яких умов.

9.14. Туроператор не несе відповідальності за невідповідність будь-яких туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Туриста; а також не приймає до розгляду будь-які претензії, базовані на вищевказаних мотиваційних критеріях. В разі невмотивованих тверджень що носять характер наклепу, прямих образ на адресу співробітників Туроператор в претензії, інших документах, поданих Туристом до Туроператора та зафіксованих нею як вхідна документація, співробітники Туроператора мають право на захист своїх честі, гідності та ділової репутації, а також відшкодування моральної шкоди і матеріальних збитків з використанням вищевказаних документів як доказової бази у суді.

9.15. Передання або поступка подання/пред’явлення вимоги за цим Договором третім особам не допускаються.

9.16. Сторони домовились, що вся інформація (окрім загальновідомої), яка була отримана іншою Стороною в результаті виконання умов за Договором, в тому числі інформація, яка визнається у відповідності з чинним законодавством як комерційна таємниця, визнається Сторонами конфіденційною та не підлягає розголошенню або використанню в цілях, які різняться від предмету Договору без письмової згоди іншої Сторони.

9.17. Турист повідомлений, що в разі, якщо Туристичний Продукт передбачає проведення групового та / або автобусного туру, в разі спізнення Туриста до місця збору групи на заздалегідь обумовлений, узгоджений і оголошений керівником групи час більш ніж на 15 хвилин (включно) в будь-якому з пунктів такого збору за програмою Туристичного Продукту – Турист несе виключну і одноосібну відповідальність за здійснення подальшого транспортного обслуговування за програмою Туристичного Продукту третьою стороною та / або третіми особами, а також самостійно сплачує вказані послуги третіх сторін / третіх осіб (таксі, поїзд, рейсовий автобус, авіакомпанія, тощо). В разі наявності поважних причин для запізнення понад 15 хвилин до пункту збору групи в будь-якому з таких пунктів за програмою Туристичного Продукту, Турист зобов’язаний невідкладно повідомити про такі причини (непередбачений випадок, певні виправдовуючі запізнення обставини, тощо) керівника групи засобами телефонного зв’язку до настання оголошеного часу збору групи.

 1. ТЕРМІН ДІЇ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ І ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Даний Публічний договір вступає в силу з дати його розміщення на Ресурсі Туроператора і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї оферти.

10.2. Дія оферти припиняється виконанням Сторонами своїх зобов’язань відповідно до її умов або за взаємною згодою Сторін.

10.3. Турист підтверджує свою згоду участі в програмах лояльності, що проводяться Турагентом і Туроператором і надає право Турагенту та Туроператору з цією метою використовувати персональні дані Туриста зазначені при покупці Туру.

10.4. Акцептуючи цю оферту, Турист підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами і обов’язками, які зазначені в Законі України «Про захист персональних даних» та Положення про обробку і захист персональних даних у БПД, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на підписання договору від імені всіх осіб, які разом з Туристом будуть користуватися послугою і що вони, особи які подорожують з Туристом, ознайомлені з усією інформацією. Також він підтверджує, що на момент покупки Туристом Туристичного продукту (Туристичної послуги) його вік був більше 18 років.

10.5. Підписанням Договору Турист дає свою згоду і згоду від всіх осіб, які подорожують з ним, на передачу його/їх персональних даних третім особам виключно з метою формування туристичного продукту і не можуть використовуватися для формування бази персональних даних або обробки персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Приймаючи умови цієї Публічної угоди, Турист також приймає умови Угоди по конфіденційність (за посиланням).

Тури по всьому світу від провідних туроператорів України та наші авторські тури

Підпишись