Купить тур из Украины

Політика конфиденційності

УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Предмет угоди

1.1. Ця угода про конфіденційність (далі – «Угода»), є складовою і невід’ємною частиною ПУБЛІЧНОГО ДОГОВІРУ НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, встановлює порядок обробки, в тому числі збір, отримання, систематизацію, накопичення, уточнення (оновлення, зміна), зберігання, використання, розкриття, передачу іншим особам, знищення персональних даних Туриста, які ПП “СТУДІЯ ВІДПОЧИНКУ” (далі сторона Угоди – «Туроператор») отримує від Туристів за даним ПУБЛІЧНОМ ДОГОВОРОМ (далі – «Договір ).

1.2. Для того, щоб Турист отримав одну або кілька Туристичних послуг, зокрема, але не виключно: послуг згідно Договору, він зобов’язаний висловити свою повну згоду з умовами Угоди. Факт акцепту оферти, означає повну його згоду з умовами Угоди.

1.3. Турист не має права користуватися послугами Туроператора, якщо він не згоден з умовами Угоди, або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди з Туроператором.

1.4. Турист дає свою однозначну згоду з умовами Угоди, і надає Туроператору право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Туриста та / або уповноважених осіб на умовах Угоди і Договору, в тому числі з метою отримання Туристом рекламних повідомлень про Туристичні продукти, які реалізуються Туроператором.

1.5. Туроператор не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних Туриста третім особам, які не перебувають у власності або під управлінням Туроператора. Туроператор не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних Туриста фізичними особами, які не є працівниками Туроператора, навіть якщо Турист отримав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою Туроператора або розсилки.

1.6. Турист визнає, що в разі недбалого ставлення Туриста до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, якщо така проводилася Туристом на Ресурсі Туроператора, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних і інших даних Туриста. Туроператор не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

1.7. Персональні дані, що надаються Туроператору

1.7.1. Туроператор отримує і має право використовувати таку інформацію, в тому числі, персональні дані Туриста: ім’я, прізвище, по батькові та / або назва компанії, номер телефону з якого дзвонить Турист, номер телефону за яким можна зв’язатися з Туристом, адреса електронної пошти, місто в якому проживає Турист, а також імена і прізвища осіб, на яких буде подаватися Заявка (якщо Турист бронює послуги не для себе, або не тільки для себе). Також Туристи можуть надавати Туроператору наступні дані: інформацію про кредитну картку (тип і номер кредитної картки, CVC-код, термін закінчення дії, ім’я власника карти), іншу конфіденційну інформацію та / або дані які стосуються бронювання та / або придбання та отримання послуг.

1.7.2. Вся інформація збирається Туроператором як є і істотно не змінюється в процесі збору даних.

1.7.3. Порядок використання персональних даних

1.7.4. Туристи, згідно цієї Угоди, надають право Туроператору розкривати персональні дані Туристів Туроператору та / або іншим особам, які сприяють або беруть участь в наданні Туристичних послуг, а також особам, які надають Туроператору послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі. Треті сторони можуть використовувати призначену для Туроператора інформацію тільки в разі якщо вони надають послуги Туристу та / або Туроператору і тільки ту інформацію, яка необхідна для надання послуги. В інших випадках Туроператор не передає особисті дані третім особам без згоди Туриста.

1.7.5. Крім вищезгаданого, розкриття персональних даних без згоди Туриста або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

– За обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані.

– У тому випадку, якщо на думку Туроператора Турист порушує умови Угоди та / або інших договорів і угод між Туроператором і Туристом.

1.8. Захист інформації, що збирається, конфіденційність

1.8.1. З метою захисту наданих персональних даних Туроператор застосовує відповідні інформаційні системи і процедури. Туроператор використовує безпечні процедури, а також використовує технічні та фізичні обмеження для доступу до персональних даних.

1.8.2. Тільки ті співробітники Туроператора, яким необхідно виконувати робочі функції для яких необхідний доступ до особистої інформації Туристів, мають доступ до особистої інформації про туристів.

1.8.3. Сторони зобов’язуються вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на збереження конфіденційної, приватної інформації, наданої Сторонами з метою виконання зобов’язань за цим Договором.

1.9. Внесення змін до угоди про конфіденційність

1.9.1. Туроператор може змінити умови Угоди. Будь ласка, періодично переглядайте умови Оферти та Угоди.

1.9.2. Всі зміни до Угоди набирають чинності з моменту їх публікації. Акцептуючи Оферту, Турист підтверджує однозначну згоду з новими умовами Угоди в редакції, чинній на момент акцепту.

1.9.3. Туроператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені Туристом або третіми особами в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Ресурсу Туроператора щодо порядку розміщення даних та інших питань.

1.10. Додаткові умови

1.10.1. У разі, якщо будь-яке положення Угоди, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, що не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

1.10.2. Турист має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року N 2297-VI.

1.10.3. Угода поширюється на Туриста з моменту акцепту Туристом Оферти і діє до тих пір, поки зберігається будь-яка інформація про Туриста, в тому числі, персональні дані.

Тури по всьому світу від провідних туроператорів України та наші авторські тури

Підпишись